Uvjeti kupnje

Uvjeti prodaje putem Internet trgovine SartorKids (www.sartor.hr)


1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet stranici www.sartor.hr je trgovačko društvo Sartor d.o.o. (dalje u tekstu: Sartor d.o.o.). Nadalje, Sartor d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – SartorKids web shopa (dalje u tekstu: Sartor d.o.o.). Korištenjem usluge SartorKids-a smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem SartorKids web shopa, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg Kupca (dalje u tekstu: Kupac) i SartorKids web shopa, a smatraju se sastavnim dijelom takvog ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem SartorKids web shopa je Sartor d.o.o., Ježevska 1, 10000 Zagreb, OIB: 02483489202.

Korisnike savjetujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima prodaje, te da isti redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vlastitim pravima i obvezama.

- Sartor d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama (www.sartor.hr).

- Sartor d.o.o.  pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio SartorKids web shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama (www.sartor.hr).

- Sartor d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge SartorKids web shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično, a može i u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

- Korištenje usluga SartorKids web shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama, tj. osobama starijima od 18 (osamnaest) godina. Uporaba i korištenje SartorKids web shopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Sartor d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

- Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost, te se moraju koristiti u skladu s korisničkim uputama.

- Sartor d.o.o. se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.sartor.hr.

SartorKids web shop zadržava pravo pogreške u opisu, cijeni i slici proizvoda, te u skladu s time otkazivanje isporuke i povrat novca za automatski generirane narudžbe putem SartorKids web shopa.


NAPOMENA: Slike proizvoda na SartorKids web shopu su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici www.sartor.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te Kupac takve prozvode ne može reklamirati na temelju te osnove. Sartor d.o.o. će nastojati na web stranicama www.sartor.hr objavljivati točne, aktualne i istinite podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.


2. UVJETI PRODAJE

1) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji na daljinu

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Sartor d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnika kao Kupca koji svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Sartor d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem SartorKids web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  telefona s ljudskim posredovanjem, upitom putem Kontakt formulara ili narudžbom usluge ili dobara nakon registracije na web stranici www.sartor.hr.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Sartor d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

- dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik ili bez registracije na SartorKids web trgovini, te izvršenjem plaćanja

- dovršenjem narudžbe putem telefona, te izvršenjem plaćanja

- traženjem ponude putem putem e-maila info@sartor.hr, te izvršenjem plaćanja


1.1) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će zatraživati usluge, te odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu e-mail adresu.

Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.


1.2) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.


1.3) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Sartor d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.


1.4) Registracijom (koja uključuje plaćanje naručene usluge ili robe) smatra se da je sklopljen Ugovor između Sartor d.o.o. i korisnika kao Kupca.


1.5) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, kreiranjem narudžbe proizvoda ili usluge, odnosno od dana kada Kupac prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.


1.6) Povodom sklapanja Ugovora, smatra se da je Kupac primio na znanje sljedeće stavke:

a) predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača - link na članak zakona objavljenom u Narodnim novinama, br. 41/2014.

b) pravo korisnika na jednostrani raskid Ugovora s Obrazcem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača - Link za preuzimanje Obrazca za jednostrani raskid ugovora.

c) ove Uvjete prodaje


1.7) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga, te će biti obeštećen u potpunosti.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

a) ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

b) ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave oštećena, a to nije prijavljeno odmah po primitku.

c) ako je predmet Ugovora roba koja je otvorena, korištena, te je ambalaža nepovratno oštećena, a proizvod time izgubio vrijednost.


1.8) Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Sartor d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na Sartor d.o.o., Ježevska 1, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@sartor.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime / naziv poduzeća, adresu, broj telefona, telefaksa i adresu elektroničke pošte. Za ostvarivanje navedenog prava, možete koristiti pripremljeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

- obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na http://www.sartor.hr/obrazci/obrazac_raskid.pdf  korisnik treba ispuniti i poslati, a Sartor d.o.o. se obvezuje da će bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

- rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge od sklapanja Ugovora.

- ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana kada Sartor d.o.o., odnosno SartorKids  zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.  Ako korisnik iskoristi jednostrani raskid ugovora, prema Zakonu o zaštiti potrošača, dužan je snositi izravne troškove i slanja proizvoda, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke u smislu da je dostavu dobara ili usluga organizirao u vlastitom aranžmanu.

- povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu.  Povrat novca Sartor d.o.o. može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena, te nakon što bude izvršen pregled vraćene robe.

- korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Sartor d.o.o. (SartorKids), Ježevska 1, 10000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Sartor d.o.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora kontaktira SartorKids putem e-maila na adresu info@sartor.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

- korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača.

Oštećena sigurnosna naljepnica - Umanjenje 10% od ukupne cijene

Oštećena ambalaža  - Umanjenje 20% od ukupne cijene

Korišten proizvod - Umanjenje 30% od ukupne cijene

Nekompletan proizvod, bez ambalaže, oštećen - Zadržamo pravo odbiti povrat sredstava

- ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Sartor d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Sartor d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje OBRAZCA za jednostrani raskid ugovora  (u slučaju da link ne radi, molimo kontaktirajte nas na info@sartor.hr)


2) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci su naznačeni uz svaki proizvod na stranici SartorKids (www.sartor.hr).

Cijena proizvoda koja je vidljiva u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave se računa odvojeno, odnosno odabire se prilikom završetka kupnje.

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene nije uračunat PDV (Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Nar.nov., br. 73/13.).

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca koja je navedena u postupku registracije. 

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@sartor.hr ili na telefonski broj +385 1 562 4561 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.

Ukoliko niste sigurni kako završiti kupnju, nazovite na broj +385 1 562 4561 i pomoći ćemo proći kroz korake vezane uz on-line kupovinu.

VAŽNO: Kako se ponude web kupcima generiraju automatski prilikom narudžbe zadržavamo pravo otkazati isporuku robe ili usluga u slučaju pogreške u objavljenoj cijeni ili nedostupnosti proizvoda.


3) Dostava i uvjeti dostave

- trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave

- dostavu vršimo samo na području Republike Hrvatske putem GLS dostavne službe

- trošak dostave bit će iskazan u košarici, odvojeno od cijene proizvoda

- trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 5,00 Eura neovisno o iznosu narudžbe, volumenui masi paketa te neovisno o adresi kupca

- dostava je besplatna za SVE narudžbe iznad 79,00 Eura

- rok isporuke proizvoda na području cijele Republike Hrvatske je 7radnih dana od dana zaključene narudžbe (u radne dane ne spadaju vikendi, kao ni blagdani i državni praznici) i počinje teći prvog idućeg radnog dana od dana narudžbe; izuzev proizvoda koji putuju na otoke, odnosno utjecaja više sile

- rok isporuke proizvoda na hrvatske otoke je do 10 radnih dana(u radne dane ne spadaju vikendi, kao ni blagdani i državni praznici) i počinje teći prvog idućeg radnog dana od dana narudžbe

- u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome obavijestiti naša služba za korisnike


4) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenim transportom ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati paket i samo pakiranje pošiljke.

Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja, preporučujemo da Kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Sartor d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

- na e-mail adresu: info@sartor.hr

- na adresu: Sartor d.o.o., Ježevska 1, 10000 Zagreb

- na broj telefona: +385 1 562 4561


U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac je dužan odmah reagirati prilikom preuzimanja robe, te zatražiti zapisnik od dostavne službe o uočenim oštećenjima.

Sartor d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Sartor d.o.o..

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.

U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Sartor d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi Kupac.


5) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu su s Hrvatskim zakonom. Jamstvo je određeno od strane proizvođača.

Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. 

U slučaju da proizvod nije ispravan, Kupac može zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko se proizvod ne može popraviti, a nema jednakog proizvoda za zamjenu ili kupcu ne odgovara ponuđena zamjena, Sartor d.o.o. vraća uplaćeni iznos Kupcu. 

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa pa je Kupac dužan čuvati račun.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili rukovanja koje nije u skladu s uputama nije osigurana jamstvom.


6) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave vrši se isključivo pouzećem.


7) Zaštita podataka pri kupnji

Sartor d.o.o. obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika SartorKids web shopa, te će podatke koristiti isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

Sartor d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo i isključivo ako iste korisnik prilikom registracije dobrovoljno upiše u SartorKids web shop.

Sartor d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga SartorKids web shopa.

Sartor d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe SartorKids web shop bez otkrivanja identiteta korisnika, odnosno bez otkrivanja osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Sartor d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih karakteristika web stranice.

Sartor d.o.o. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja SartorKids web shopa od strane korisnika, među ostalim i datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Sartor d.o.o. koristiti isključivo u svrhu unapređivanja vlastite usluge, te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Sartor d.o.o. i SartorKids web shop ne bilježe broj Vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke.


Vaš SartorKids :)